Namenska rešenja

Virtuelna kancelarija

icon-open-box

Učinite vašu kompaniju efikasnom i produktivnom!

CRM (Customer Relationship Management) je skup alata koji će vam pomoći u ovoj misiji. Suština je u što efikasnijem deljenju nekih zajedničkih resursa (informacija o klijentima) unutar jedne firme, radi usklađivanja delovanja i osmišljavanja strategije poslovanja. Vrlo lako možete da pratite rad svih zaposlenih i da ubrzate rad sa klijentima.

CRM softver sastoji se od više osnovnih modula za upravljanje koje je moguće uključiti (ili isključiti) u zavisnosti od delatnosti kompanije. Potrebno je odrediti smernice dalje saradnje sa klijentima i na osnovu toga kreirati odgovarajuću strategiju za realizovanje zadataka. CRM uzima u obzir finansijske ciljeve i poslovnu strategiju kompanije i nadograđuje marketinšku strategiju, određuje na koji način će strategija steći poverenje klijenata i izgraditi profitabilne odnose sa njima. Pri tome naglasak nije na proizvodu već na zadovoljavanju potreba klijenata.

CRM se nalazi u cloud tehnologiji što omogućava pristup svim uređajima koji su spojeni na internet. Nije potrebna nikakva instalacija ni posebni tehnički uslovi, sve što je potrebno jeste pristup internetu.


Prednosti korišćenja CRM-a su brojne:

 • višestruko smanjuje ulaganje u slične dekstop software za koje su potrebne licence
 • nije potrebno ulaganje u hardver
 • dostupnost sa bilo kog računara
 • evidencija klijenata
 • praćenje radnji sa klijentima
 • upisivanje narudžbi i njihovo pojedinačno pregledanje za svakog klijenta
 • unošenje ugovora
 • izrada ponuda
 • modul za vođenje članova i plaćanje članarina
 • evidencija pacijenata
 • rezervacija termina za pregled
 • vođenje zdravstvenih kartona
 • kreiranje drugih administratora i usera
 • praćenje svakog usera zasebno i sav njegov rad sa klijentom
 • izveštaji po agentu ili useru i njegov radni učinak
 • izveštaji ponuda, ugovora i narudžbi po datumima ili klijentu
 • detaljni izveštaji samo po jednom klijentu radi lakšeg praćenja poslovanja sa klijentom
 • razni grupni izveštaji
 • modul za planiranje poslovanja i radnih zadataka
 • praćenje izvršenja radnih naloga za svakog usera ili administratora
 • modul za upravljanje userima ili timovima
 • Bolja organizacija radnog procesa
 • Delotvoran marketing
 • Povećanje prodaje

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.