ApaOne Portfolio

Svečana sala Legat Sombor

Svečana sala Legat Sombor

Svečana sala u Somboru za organizovanje svih vrsta proslava.   

Potrebe ovog klijenta izazvale su nas da se na kratko pomerimo iz sveta digitala -  pa smo preuzeli na sebe grafički dizajn materijala, pripreme za štampu, dizajn logotipa i dizajn grafičkog uređenja enterijera.

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.