ApaOne Portfolio

Regionalna Razvojna Agencija Bačka

Regionalna Razvojna Agencija Bačka

Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane opština na teritoriji Bačke, u želji da zajednički sarađuju i realizuju projekte kroz domaće i inostrane programe.  Ova agencija sprovodi korisne programe osnaživanja onih koji žele da se upuste u preduzetničke vode, a sve to s ciljem da se unapredi opšti društveno-ekonomski razvoj teritorije na kojoj deluju.

Za potrebe ovog klijenta bavili smo se izradom web sajta i kreiranjem interesantnih i informativnih objava na društvenim mrežama.

Takođe, u sklopu ovog projekta, kreiramo objave za društvene mreže za Regionalni brend Bačke koji je jedan od najznačajnijih projekata Regionalne razvojne agencije Bačka. 

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.