ApaOne Portfolio

CSR Apatin

 Web prezentacija Centra za socijalni rad Apatin urađena je prema zahtevima klijenta i prema smernicama Državne uprave za izradu web prezentacije

Sajt je jasan i pregledan, kako bi velika količina informacija koja se nalazi bila lepo raspoređena i kako bi sve bilo jasno i dostupno korisniku koji prvi put dolazi na web sajt. 

Sajt je rađen u Wordpress-u, a tema je pravljena prema potrebama web sajta i želja klijenta. 

Glavna delatnost Centra za socijalni rad je da pruža usluge iz domena socijalne zaštite korisnicima iz posebno osetljivih grupa, kao što su: deca bez roditelja, deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, deca sa teškoćama u razvoju, deca i mladi sa problemima u ponašanju, odrasle osobe sa invaliditetom, stare i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve porodičnog nasilja, porodice pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih ličnih i porodičnih okolnosti nisu u stanju da zadovolje osnovne životne potrebe i prevaziđu životne teškoće bez pomoći šire društvene zajednice i institucija unutar sistema.

S ozbirom na to, bitno je da su sve informacije o uslugama i pravima i klijentima lako dostupne za čitanje ili preuzimanje.  Na početnoj smo izdvojili najnovije vesti, obaveštenja, aktuelne javne nabavke kao i neke od nabitnijih usluga. 

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.