ApaOne Portfolio

Centar za društvenu stabilnost (CZDS)

Centar za društvenu stabilnost (CZDS)

CZDS radi sa ciljem da obogati intelektualnu scenu Novog Sada i Srbije, kroz javne tribine, diskusione panele, okrugle stolove, analize, stručne kritike, informisanje javnosti i javne istupe naših članova i saradnika. Nastoji da dokaže prednosti civilizovanog sučeljavanja ideja i da okupi različitosti sa ciljem da se formira bolje društvo.


Za ovog klijenta je naš tim redizajnirao web sajt, a najnovija dešavanja i informacije se svakodnevno objavljuju na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Kao najznačajniji vid komunikacije sa zajednicom prepoznali smo Youtube platformu, na kojom smo razvili emisiju Stabilokratija. Takođe, za potrebe ovog klijenta smo razvili aplikaciju, a na redovnom nivou širimo svest o brendu preko Adwords i you tube oglašavanja.

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.