Namenska rešenja

Public Portal

Specifičnost ove vrste portala ogleda se u sinergiji web prezentacije opštine i Sistema 48 koji građanima nudi mogućnost slanja upita različitog karaktera koji se prosleđuju dalje, nadležnim službama.

Upit može biti telefonski, SMS porukom ili putem Interneta i portala. Osmišljen je kako bi građanima bio na raspolaganju 24 sata dnevno. Po ceni lokalnog razgovora, oni problem mogu prijaviti 365 dana godišnje a dežurne službe javnih preduzeća izaći će na teren. Kada odgovor stručnog lica stigne nazad, u Sistem48, dobija ga i građanin koji je postavio pitanje. Ceo proces traje uglavnom kraće od 48 h, po čemu je sistem i nazvan.

Sistem 48 predstavlja jedinstven informacioni sistem koji služi za bolje upravljanje gradom i kvalitetnijom kontrolom javnih preduzeća. Objedinjujući rad svih javnih preduzeća u gradu, Sistem 48 omogućava rešavanje problema i zahteva građana, raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način, zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.