Namenska rešenja

E - skupština

E skupština je aplikacija posebno dizajnirana za potrebe skupština. Ova aplikacija omogućava zakazivanje sednica online, praćenje toka sednice prema tačkama, kao i pregled dokumentacije u realnom vremenu. Takođe, preko ove aplikacije odbornici mogu aktivno da učestvuju u sednici ( javiti se za reč, glasati za ili protiv, uložiti amandman).

Prednosti ove aplikacije se ogledaju u ubrzavanju procesa i smanjenoj upotrebi papirologije. Aplikacija je pogodna za tablete i računare.

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.