ApaOne blog!

SEO taktike najbolje rangiranih restorana u lokalnoj pretrazi u Srbiji

01
jan
2021
SEO taktike najbolje rangiranih restorana u lokalnoj pretrazi u Srbiji

Lokalni SEO je strategija optimizacije pretraživača koja pomaže vašem preduzeću da bude vidljivije u rezultatima lokalne pretrage na Google-u. Slično je organskom SEO-u, ali sa dodanom geografskom komponentom. Bilo koja firma koja ima fizičku lokaciju ili opslužuje geografsko područje može imati koristi od lokalnog SEO-a.

Preduzeća koja bi trebalo da koriste lokalni SEO su sva preduzeća sa fizičkom lokacijom, poput restorana, kafića, lekarskih ordinacija, advokatskih kancelarija i prehrambenih prodavnica.

Pored toga, preduzeća koja se bave uslužnim delatnostima, kao što su vodoinstalateri, električari, bravari i drugi slični profesionalci koji dolaze na adresu kupaca, ispunjavaju uslove za primenu lokalnog SEO-a i manje-više će imati koristi od pogodnosti koje nudi.

Zapravo, svako lokalno preduzeće koje opslužuje lokalne kupce može imati koristi od lokalnog SEO-a.

U ovom blog tekstu vam iznosimo rezultate analize najboljih lokalnih restorana u 29 gradova Srbije, na osnovu 18 kriterijuma izvučenih sa njihovih Google My Business (GMB) naloga. Cilj nam je da vam predstavimo dobre prakse za lokalni SEO i pomognemo u rangiranju vašeg preduzeća na lokalnom tržištu.

Lokacija unutar grada

Fizičke lokacije najbolje rangiranih restorana se u 96,6% slučajeva nalaze unutar granica određenog grada. Za samo jedan restoran to nije slučaj. Razlog za to je ime nekog drugog grada u nazivu restorana na čijoj se lokaciji onda prikazuje. 

Zaključak: Posedovanje fizičke lokacije u gradu povećava vaše šanse za bolje rangiranje u pretragama koje sadrže ime tog grada. Istovremeno, ukoliko naziv preduzeća sadrži ime određenog grada u kom se ne nalazite, to bi moglo da vas rangira na lokaciji na kojoj ne obavljate svoju delatnost i dovede do zabune.

Ključne reči u naslovu

Više od pola najbolje rangiranih preduzeća ima Google My Business nazive koji se podudaraju sa bilo kojim delom pretraživane fraze. Marketari često navode ključne reči u nazivu preduzeća kao najvažniji lokalni SEO element (zajedno sa blizinom i kategorijom). Ipak, 37,9% analiziranih restorana to nema. 

Zaključak: Iako je jedna od najboljih taktika, važno je znati da se uvrštavanje nepotrebnih reči u naziv preduzeća smatra kršenjem Google-ovih smernicama i može dovesti do suspendovanja profila/stranice. Dobra vest je što 37,9% govori da možete postići prvu poziciju i bez “spamovanja” ključnim rečima.

Autoritet odredišne stranice

Autoritet stranice (Page Authority - PA) je ocena od 0 do 100 poena koju je razvio Moz i koja predviđa kako će se određena web stranica rangirati u rezultatima pretraživača. 

Prosek autoriteta stranice analiziranih preduzeća je 15,38, pri čemu je najniža vrednost PA 1, a najviša 28. Osam restorana nije imalo povezanu web stranicu.

Zaključak: Veruje se da PA ima snažan uticaj na rangiranje lokalnih preduzeća. Ako je i za vašu kategoriju autoritet najbolje rangiranih preduzeća nizak, kao što je slučaj sa restoranima u Srbiji, to vam može biti prilika za rast i prestizanje konkurencije. Najefikasniji način da povećate autoritet stranice su eksterni ili spoljašnji linkovi sa stranica visokog autoriteta.

Primarna GMB kategorija 

Čak 86,2% analiziranih preduzeća je označilo “restoran” kao njihovu glavnu kategoriju. Veruje se da baš ovaj faktor ima najveći uticaj za koje ključne reči će se preduzeće rangirati u Google-ovoj lokalnoj pretrazi. 

Zaključak: Izbor primarne (ali i sekundarne) kategorije mnogo doprinosi Google-ovom razumevanju vašeg preduzeća i rangiranju istog. Ako želite da bude prvi u lokalnoj pretrazi kafe barova, značajno su veće šanse da to postignete ako izaberete kategoriju “kafe bar”. 

Takođe, Google kategorije mogu igrati ulogu u određivanju funkcija koje će vam biti dostupne na vašem Google My Business nalogu, kao što su tasteri za rezervaciju, jelovnici i primarni ili sekundarni sati rada.

Ocena

Prosečna ocena najbolje rangiranih restorana u Srbiji je 4,53. Sve ocene su iznad 4, pri čemu je najniža 4,2, a je najviša 4,9. Ovo je takođe jedan od faktora za koje se veruje da imaju veliki uticaj na lokalno rangiranje preduzeća.

Zaključak: Nijedan od najbolje rangiranih restorana nije imao odličnu ocenu - 5, stoga nema potrebe da se previše brine zbog nekoliko loših recenzija. Ipak, nastojte da obezbedite zadovoljstvo vašim klijentima koje će vašu ukupnu ocenu držati iznad 4.

Broj recenzija

Pored ukupne ocene, bitnim faktorom se smatra i broj ocena, odnosno ostavljenih recenzija. U slučaju naše analize, najveći broj recenzija jednog od restorana je 8 925, dok je najmanji 12. Osim ova dva granična slučaja, ostale recenzije nisu išle ispod 147 i iznad 2 436 recenzija. Prosečan broj recenzija je 1 186.

Zaključak: Iz ovog primera se najbolje vidi da vrednosti koje određeno preduzeće treba da dostigne da bi bilo najbolje rangirano zavise od njihovog jedinstvenog lokalnog tržišta i nivoa konkurencije. Nečiji konkurent ima 12, a nečiji preko 8 000 recenzija i u skladu s tim treba postupati. 

Važno je naglasiti da skoro nijedan restoran nije odgovarao na recenzije gostiju. Možda se baš tu krije vaša prilika za prestizanje konkurencije - motivišite svoje klijente da ostavljaju recenzije i odgovarajte na njih! To može biti QR kod do vašeg GMB naloga postavljen negde u lokalu ili SMS poruka, ukoliko imate tu mogućnost. Opcija je mnogo, izaberite onu koja najviše odgovara vašem poslovanju. 

Vreme poslednje recenzije 

Postoje pretpostavke da vreme kada je poslednja recenzija objavljena, odnosno koliko nedavno, utiče na pozicioniranje kao signal ponašanja korisnika. U našoj analizi je kod 37,9% restorana recenzija postavljena pre manje od jednog dana od momenta prikupljanja podataka, a isti procenat je i onih kod kojih je postavljena pre više od nedelju dana. Recenzija postavljena u poslednjoj nedelji je slučaj kod 24,1% restorana. Izuzetno mali broj restorana je imao recenzije starije od jednog meseca. 

Zaključak: Ispitivanja su pokazala da su korisnici najzainteinteresovaniji za poslednje postavljene recenzije kada donose odluku gde da potroše novac.To je još jedan od razloga zašto treba motivisati klijente da ostavljaju recenzije i uvrstiti to u SEO strategiju preduzeća.

Uvek treba imati na umu da “od usta do usta” marketing donosi najviše novih potrošača i da su vaši postojeći klijenti i njihovo zadovoljstvo vaša najbolja marketinška kampanja.

Odgovori brenda na recenzije

Kao što je navedeno u tekstu iznad, veoma mali broj restorana je odgovaralo na recenzije gostiju, od kojih nijedan nije odgovorio na sve recenzije. Velika većina, njih 86,2% nije odgovorilo ni na jednu recenziju tokom 2020. godine.

Zaključak: Neodgovaranje na recenzije nije sprečilo analizirane restorane da budu na prvom mestu u lokalnoj pretrazi. Međutim, to se čini kao propuštena prilika za komunikaciju brenda, povećavanje lojalnosti kupaca i bolje pozicioniranje (ili bar jačanje pozicije na kojoj ste sada) u pretraživaču. I opet ćemo ponoviti - dajte svojim kupcima pozitivan razlog za ostavljanje recenzije, a onda njihovo zadovoljstvo pojačajte odgovorom na istu. 

Teme recenzija 

Da li ste primetili reči koje su izdvojene iznad recenzija na GMB nalogu? To su najzastupljenije reči, odnosno teme, koje Google izdvaja iz tela recenzija i ističe ih na vrhu. U slučaju restorana u Srbiji, najzastupljenija tema je “hrana” sa 37,9%. Zatim slede “reka” sa 17,2% i “muzika” sa 10,3%. 

Zaključak: Nije još potpuno jasno da li teme recenzija imaju uticaj na pozicioniranje i koja je uopšte njihova svrha. Svakako vam olakšavaju da vidite na šta se kupci najviše osvrću kada ostavljaju recenzije, ali s druge strane morate istražiti sve recenzije ne bi li saznali da li je njihov komentar o “hrani” bio pozitivna ili negativna recenzija. Način na koji možete da iskoristite teme je istraživanjem najbolje rangiranih preduzeća u vašoj kategoriji - o čemu njihovi kupci najviše pričaju? Zbog čega su zadovoljni njima? Šta im je nedostatak? Iskoristite jake i slabe strane konkurencije da unapredite svoju poziciju i poslovanje.. 

Kategorije cena

Na GMB nalogu postoji atribut “kategorija cena” koji označava koliko su visoke cene proizvoda i usluga preduzeća. Postoje 4 kategorije, označene sa 1-4 znaka dolara ($). Iako možete sami da odaberete jednu od kategorija, na ovaj atribut delom utiče i upitnik koji Google postavlja svojim korisnicima. Među analiziranim restoranima, 13,8% nije imalo označenu kategoriju cene. Od ostalih 86,2% svi su u kategoriji srednje visoke cene, odnosno “$$”. 

Zaključak: Cene vaših usluga i proizvoda ne moraju da budu ni najjeftinije, ni najskuplje, da bi bili primećeni od strane korisnika i bolje pozicionirani od strane Google-a. Idealno bi bilo da pružite dobru vrednost i kvalitet po razumnoj ceni. 

Google objave

Google objave (Google Posts) je funkcija koja omogućava ljudima i preduzećima da kreiraju sadržaj direktno na Google-u i prikazuju se u rezultatima Google pretrage za njihove nazive.

Pre COVID-19 pandemije je 31% najbolje rangiranih restorana ažuriralo svoje Google profile objavama. U 2020. godini se taj procenat smanjio na 13,8%.

Zaključak: Po dobijenim rezultatima možemo primetiti da upotreba opcije Google objava nije preterano iskorišćena u Srbiji, ali i da nema velikog uticaja na pozicioniranje u lokalnim pretragama. Nijedan od restorana nije iskoristio novu opciju za Google objave vezane za COVID-19, koje se prikazuju na vrhu GMB profila. 

Uprskos rezultatima, ne bi bilo na odmet da s vremena na vreme obavestite svoje kupce o novinama u ponudi, promeni radnog vremena i slično. Možda baš neka od objava bude razlog zašto se kupac odlučio za vas.

Pitanja i odgovori 

Google-ova funkcija “Pitanja i odgovori” (Questions & Answers) omogućava vlasnicima lokalnih preduzeća i javnosti da odgovaraju na pitanja korisnika. Ovo je koristan alat koji omogućava preduzećima da odgovore na najčešće postavljena pitanja na jednom mestu. U našim rezultatima samo 13,6% najbolje rangiranih restorana u Srbiji ima odgovore preduzeća na pitanje korisnika. Broj postavljenih pitanja nije prelazio 20, a odgovori su najčešće dolazili od lokalnih vodiča.

Zaključak: Najveći broj pitanja je vezan za informacije o poslovanju preduzeća - kakvo je radno vreme? Da li u ponudi imaju određeni proizvod? Da li nude određenu uslugu? I slično. Odgovori od strane lokalnih vodiča ne sadrže uvek korisne informacije, neretko su neozbiljni i mogu da odbiju potencijalnog kupca. Nemojte dozvoliti da izgubite mogućnost sticanja novih kupaca - redovno pregledajte i odgovarajte na pitanja korisnika!

Dodatne opcije 

Zajedno sa objavama, Google je za vreme COVID-19 pandemije otvorio i mnogobrojne dodatne opcije koje preduzećima pružaju mogućnost da informišu korisnike o bezbednosnim pravilima koje primenjuju. Samo 24,14% restorana je označilo da imaju mogućnost dostave na kućnu adresu, 86,76% nude narudžbe “za poneti”, dok je 55,17% naznačilo da nije moguće sedeti unutar restorana. Nijedan od najbolje rangiranih restorana nije istaknuo da je obavezno nošenje zaštitne maske, dok je samo jedan obezbedio beskontaknu dostavu za svoje kupce. 

Zaključak: U toku pandemije, posebno na njenom početku, radno vreme preduzeća i dostupnost njihove ponude je neizvesno. Iz ovog razloga veliki broj korisnika prvo na internetu traži informacije o radu vaše kompanije. Za njih je važno da imaju najnovije informacije o promenjenom radnom vremenu, dostupnosti proizvoda, kao i propisima o bezbednosti i higijeni. Nije sigurno da li ova ažuriranja GBM naloga imaju direktne veze sa pozicioniranjem u lokalnim pretragama, međutim sigurno utiču na zadovoljstvo. Što više pokazujete kupcima i zajednici da se brinete za njihovu bezbednost, to će biti veća verovatnoća dobijanja pozitivnih kritika sa visokim ocenama.

Zaključak

Ako sumiramo rezultate istraživanja, dolazimo do zaključka da su dominantne karakteristike najbolje pozicioniranih restorana u lokalnim pretragama na teritoriji Srbije sledeće:

 • Lokacija unutar grada koji je naznačen u pretrazi, 
 • Autoritet odredišne stranice je u proseku 15,
 • Nema nepotrebnih ključnih reči u GMB nazivima, 
 • Primarna kategorija odgovara ključnoj reči koja se pretražuje, 
 • Ukupne ocene su 4,2 ili iznad, bez savršene ocene,
 • Broj recenzija je iznad 140, sa izuzetkom jednog restorana,
 • Mali broj restorana ima recenzije starije od jednog meseca,
 • Svi restorani sa označenom kategorijom cena su u rangu “srednje visoke cene”,
 • Zainteresovanost potencijalnih kupaca je prikazana putem Google pitanja i odgovora.

Ako navedene stavke iskoristite kao smernice kojima treba da težite, poboljšaćete svoju poziciju u lokalnoj pretrazi i povećati mogućnost da budete na prvom mestu.

Ključni GMB atributi koje navedeni restorani još uvek nisu iskoristili su sledeći:

 • Odgovori brenda na recenzije,
 • Google objave, 
 • Odgovori brenda na najčešće postavljena pitanja od strane korisnika,
 • Dodatne opcije koje Google neretko ažurira.

Ovo su vaše prilike da preduhitrite vodeća preduzeća. Dostižući vrednost dominantnih karakteristika konkurencije, dok istovremeno primenjujete atribute koje oni zanemaruju, možete očekivati da zauzmete i učvrstite vodeću poziciju na lokalnoj pretrazi za vaš grad.

Bilo da tek otvarate preduzeće i Google My Business nalog ili želite da unapredite svoje poslovanje, analiziranje konkurencije vašeg tržista i primenjivanje navedenih primera dobre prakse će vam sigurno biti od pomoći.

Ukoliko ipak želite da angažujete stručno lice za istraživanje i osmišljanje lokalne SEO strategije vašeg preduzeća, kontaktirajte nas.


Ostavite komentar

Možda će vas zanimati i:

Nova Besplatna muzika sada je dostupna za Reels reklame

Nova Besplatna muzika sada je dostupna za Reels reklame

Dokazano je da je zvuk sjajan način za privlačenje publike. Dok provodite vreme na platformi kao što je Instagram,...
Marketing strategije za 2024. za mala i srednja preduzeća

Marketing strategije za 2024. za mala i srednja preduzeća

Digitalni marketing nudi toliko opcija malim i srednjim preduzećima, što vrlo često može biti veoma zbunjuće,...

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.