ApaOne blog!

5 osnovnih marketinških koncepata koje biste trebali da znate

25
jun
2021
5 osnovnih marketinških koncepata koje biste trebali da znate

Kada se govori o marketingu, kompanije teže ka tome da njihove strategije zadovoljavaju potrebe kupaca, povećaju prodaju, maksimiziraju profit i pobede svoju konkurenciju. Ovo lepo zvuči, zar ne? Međutim, mnogi bi se mogli zapitati koja je filozofija zapravo najbolja za kompaniju u postavljanju marketinških strategija.

U ovom blog tekstu ćemo vam objasniti 5 različitih koncepata marketinga koji imaju određenu funkciju u holističkoj marketinškoj strategiji. To su sledeći koncepti:

• Koncept proizvodnje
• Koncept proizvoda
• Koncept prodaje
• Koncept marketinga
• Koncept društvenog marketinga

Ovih 5 osnovnih marketinških koncepata su ključni deo sastavljanja bilo koje nove marketinške kampanje. Evo šta treba da znate.

 

Koncept proizvodnje

Ovaj koncept je osnovan tokom proizvodne ere ranog kapitalizma sredinom 1950-ih. Tada su se kompanije prvenstveno bavile proizvodnjom i efikasnošću. Takođe, koncept proizvodnje je zaslužan i za ideju ponude i potražnje.

Osnovna ideja ovog koncepta je da će kompanije želeti da proizvode jeftine proizvode u maksimalnim količinama kako bi maksimizirale profitabilnost i obim prodaje. Kompanije pretpostavljaju da su potrošači prvenstveno zainteresovani za dostupnost proizvoda i niske cene, dok se potrebe kupaca možda neće u potpunosti rešiti.

Takav pristup je verovatno najefikasniji kada kompanije posluju na tržištima sa vrlo visokim rastom ili tamo gde je potencijal za ekonomiju obima značajan.

Problem ovog koncepta je u tome što kompanijama preti opasnost da ne stvore kvalitetne proizvode i da s toga mogu imati problema sa korisničkim iskustvom. Primer za to je upotreba zemalja u razvoju za proizvodnju jeftinijih proizvoda u većim količinama. Još jedan istorijski primer su Fordovi automobili koji su proizveli tonu automobila kroz njihovu liniju za montažu, ali su svi izašli isti bez prilagođavanja ili korisničkog unosa.

 

Koncept proizvoda

Koncept proizvoda se ne odnosi u velikoj meri na proizvodnju i poslovne rezultate, već se više fokusira na iskustva kupaca.

Potencijalni kupci favorizuju proizvode koji nude kvalitet, performanse ili inovativne karakteristike.

Ovaj marketinški koncept veruje u potencijalne kupce i u to kako je njihova lojalnost brendu usko povezana za opcije proizvoda, kvalitet tih proizvoda i koristi koje imaju od proizvoda i posla u koji ulažu.

To se najčešće vidi kod naše opsednutosti Apple proizvodima i radovanju njihovim novim uređajima i funkcijama po lansiranju!

U ovom marketinškom konceptu, kompanije će se koncentrisati na proizvodnju vrhunskih proizvoda i njihovo poboljšanje tokom vremena. Tanka je linija između fokusiranja na kupce i definisanja vaše uloge i liderstva u industriji.

 

Koncept prodaje

Koncept prodaje predstavlja jedan od važnih koncepata, koji zagovara da ljudi neće kupiti dovoljno proizvoda, pa ih kompanije moraju nagovoriti na tu akciju.

Naravno, u današnjem marketingu znamo da prodaja nije put do punog marketinškog uspeha. Ovaj marketinški koncept je bio popularniji u doba Drugog svetskog rata gde je bilo agresivnog oglašavanja za promociju ljudi, kako bi kupovali obveznice i različite proizvode.

Koncept prodaje daje kompanijama potpunu slobodu u cilju efikasnog stimulisanja za veću kupovinu prema svojim potencijalnim kupcima. Ova akcija se koristi kada kompanija mora da se suoči sa prekomernim kapacitetima i potrebom da proda ono što proizvede, a ne ono što tržište treba ili želi.

Kompanije koje odluče da koriste ovaj marketinški koncept moraju da budu zaista dobre u pronalaženju potencijalnih kupaca kojima će prodati svoje proizvode.

 

Koncept marketinga

Koncept marketinga je koncept konkurencije. To je marketinški koncept koji veruje da uspeh preduzeća zavisi od marketinških napora koji daju bolju vrednost od njegovih konkurenata.

Ovaj koncept se fokusira na potrebe i želje ciljnog marketinga, kao i na pružanje vrednosti koje su bolje od konkurencije. Cilj marketinga jeste da budete znatno bolja opcija u poređenju sa konkurentima. Konkurentska prednost je ključna!

Ovaj koncept se najčešće javljao u 50-tim godinama 20. veka, kada su kompanije pokušavale da se izdvoje u tržišnoj industriji. U današnje vreme, odličan primer ovog koncepta jeste moderno takmičenje između Pepsija i Koka-kole koji prodaju slične proizvode, ali su njihove vrednosti potpuno drugačije! Na primer, Pepsi se fokusira na pobedu nad mlađim generacijama, dok se Kola-kola fokusira na pobedu nad svim generacijama i to u holističkijem pristupu.

Iz ovog tradicionalnog koncepta marketinga evoluirao je koncept društvenog marketinga.

 

Koncept društvenog marketinga

Koncept društvenog marketinga najnapredniji je i najmoderniji marketinški način razmišljanja. To je marketinški koncept koji veruje u vraćanje društva u proizvodnju boljih proizvoda koji pomažu svetu da bude bolje mesto.

Ova orijentacija je nastala kada se postavilo pitanje da li se marketing i preduzeća bave masovnim problemima koje društvo ima, poput pogoršanja životne sredine, nedostatka resursa, rasta stanovništva, siromaštva i socijalnih poremećaja.

Ključno pitanje svakog poslovanja jeste: Da li kompanije koje proizvode robu deluju u najboljem dugoročnom interesu potrošača i društva? Na primer, restorani brze hrane nude ukusnu, ali nezdravu hranu. Hrana će obično imati visok sadržaj masti, a zatim će njihove obroke dopunjavati pomfritom, pitama i sokovima koji takođe nisu zdrav izbor. Hrana se zatim umota u prikladno pakovanje koje najčešće negde završi na zemlji kao otpad. Mnogi ljudi uživaju u onome što lanci brze hrane nude, ali po koju cenu? Ove kompanije, iako usrećuju kupce, možda štete zdravlju potrošača i uzrokuju ekološke probleme.

Svi navedeni marketinški koncepti mogu vam pomoći da postignete organizacione ciljeve u zavisnosti od toga da li razumete potrebe i želje vašeg ciljnog tržišta, istovremeno isporučujući kvalitetne proizvode koje ljudi vole.

Prema marketinškom konceptu, fokus i vrednost kupca su putevi za postizanje prodaje i profita.

Marketinški koncept je filozofija „osećaja i odgovora“ usmerena na kupca. Zadatak nije pronalaženje pravih kupaca za vaš proizvod, već pronalaženje pravih proizvoda za vaše kupce.

Ako vam je potrebna pomoć u razumevanju marketinške filozofije i marketinških koncepata, obratite se ApaOne marketing agenciji, koja će razviti jasan plan i strategiju vašeg online marketinga.


Kategorija: Trendovi i primeri

Ostavite komentar

Možda će vas zanimati i:

Statistike društvenih mreža koje vam mogu pomoći u 2018. godini

Statistike društvenih mreža koje vam mogu pomoći u 2018. godini

Još tačno 16 dana do Nove godine. Brojimo sitno. Kako obično biva u ovo doba godine, sumiramo tekuću...
Pobedite konkurenciju uz pomoć plaćenog online oglašavanja

Pobedite konkurenciju uz pomoć plaćenog online oglašavanja

Neophodnost ostanka makar korak ispred konkurencije zahteva ozbiljne straške i dinamičke pristupe marketingu u današnjem promenjivom okruženju. Nužna...

Imate ideju?

Javite nam se da je zajedno ostvarimo.