Aplikacija eUtisak

eUTISAK je interaktivna multifunkcionalna aplikacija namenjena za tablet računare i prilagodljiva svakoj vrsti potrošački orijentisanog biznisa kao što su kafići, restorani, hoteli, wellness centri, rekreativni centri, butici, prodavnice i sl. Putem ove jednostavne aplikacije možete doći do dragocenih povratnih informacija o poslovanju, koje dolaze direktno od korisnika vaših proizvoda i usluga.

eUTISAK omogućava:

 • dobijanje povratnih informacija od klijenata o proizvodima, uslugama
 • prezentovanje novih proizvoda, usluga
 • nagrađivanje najvernijih klijenata (vaučeri, pokloni, gratis proizvodi i usluge)
 • praćenje rada osoblja na osnovu vremenskog zapisa utisaka
 • dobijanje baze klijenata i njeno stalno proširenje

Ova aplikacija pruža mogućnost da u realnom vremenu pratite povratne informacije klijenata o vašem poslovanju, što daje mogućnost bržeg reagovanja i prilagođavanja. Svi podaci se evidentiraju u jedinstvenu bazu na osnovu koje možete praviti detaljne analize poslovanja. Na ovaj način dobijate jasniju sliku pri donošenju strateških odluka neophodnih za unapređenje poslovanja.

Briga o klijentima je jedan od najvažnijih aspekata poslovanja. Da biste usmerili vaše aktivnosti i pažnju ka njima neophodno je da stvorite bazu klijenata i dobijete odgovore na pitanja:

 • ko su vaši klijenti?
 • koliko vaši klijenti imaju godina, kog su pola?
 • kako su saznali za vas?
 • šta im se dopada, a šta ne dopada u vašem poslovanju?
 • kako ocenjuju vaše proizvode, usluge, osoblje, poslovni prostor itd.?
 • koja su interesovanja vaših klijenata?
 • baza klijenata omogućava da vodite brigu o njima, komunicirate, pazite na njih slanjem (sms, email) čestitki za rođendane, saveta, deljenjem vaučera, poklona i sl.

Utisak od strane korisnika aplikacije se upisuje u bazu i obuhvata i vreme upisa informacije. Na ovaj način možete da pratite rad vaših zaposlenih s obzirom na to da znate njihov raspored rada, kao i nivo usluge koji je pružen klijentu. Takođe, aplikacija omogućava i pojedinačnu ocenu svakog člana osoblja što će Vam dati mogućnost da unapredite poslovanje kod zaposlenih koji nisu dobili visoke ocene. Na taj način unapredićete kompletnu uslugu i dobićete zadovoljne i lepo uslužene goste.

Aplikacija Vam pomaže da:

 • prilagodite ponudu proizvoda i usluga klijentima
 • prilagodite cene platežnoj moći klijenata
 • pratite realizaciju zaposlenih i uspostavite pobednički tim
 • kreirate personalizovane ponude
 • direktno komunicirate sa klijentima
 • pristupate informacijama putem računara i telefona kad god Vam odgovara
 • upoređujete Vaše poslovanje po periodima
Radimo zajedno